ijsbeer "Nanouk" van afvalmateriaal


De ijsbeer staat symbool voor de problematiek rondom de opwarming van de aarde en dus moest deze diersoort model staan voor mijn eerste sculptuur van afvalmateriaal. Er is echter een veel directere bedreiging voor dit diersoort: in de bergen van Oost-Groenland is gebleken dat de niveaus van de door de mens in het milieu gebrachte stoffen zoals pcb en DDT erg hoog is waardoor de voortplantingsorganen en het immuunsysteem van de ijsbeer worden aangetast, hierdoor vreest men voor zijn voortbestaan.
De betekenis van de naam "Nanouk" is koning van de ijsberen, er zullen  naast deze eerste witte beren nog vele andere ijsberen onstaan vanuit afvalmateriaal, liefst nog groter dan levensgroot!