Een hond in wolfskleren


De Saarlooswolfhond is vernoemd naar zijn ‘schepper’ Leendert Saarloos (1884-1969. 
Leendert Saarloos wilde zijn favoriete rashond, de Duitse Herder, verbeteren met als doel een ideale huishond en werkhond te fokken. 
Daarom besloot hij de Duitse Herder te kruisen met een wolf. Een merkwaardige gedachtegang, omdat voorbeeldexperimenten op niets waren uitgelopen: de resultaten van deze kruising waren juist schuw en voldeden niet aan het doel wat Leendert Saarloos nastreefde. 
Na een aantal jaren experimenteren kwam Leendert Saarloos daar zelf ook achter. 

Hij kwam op de gedachte dat de honden door hun natuurlijke voorzichtigheid wel eens geschikt konden zijn als blindengeleidehond. Na het oprichten van een geleidehondenschool, werden de Saarlooswolfhonden op beperkte schaal ingezet als blindengeleidehond. Tegenwoordig zien we de Saarlooswolfhond niet meer in deze functie. 
We kunnen het ras dan ook niet meer classificeren als werkhond. De Saarlooswolfhond is een echte gezins- of gezelschapshond met een betrouwbaar en aanhankelijk karakter. 

Het doel van Leendert Saarloos om een bijzondere werkhond te fokken is niet gehaald. Wel is hij in staat geweest om te komen tot een hondenras dat dicht bij de natuur staat en veel natuurlijke eigenschappen nog in zich draagt die bij andere rassen reeds lang verdwenen zijn.

Saarloos wolfhond, olieverfschilderij, 70 x 70 cm, Nanouk Weijnen, 2013